Recruitment agentura Menu

Zásady ochrany osobních údajů – informační memorandum

1. Úvodní prohlášení

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou, a proto jsme v naší společnosti zavedli řadu opatření, která mají zabránit neoprávněnému přístupu či případnému zneužití osobních údajů. Plníme zákonné povinnosti týkající se ochrany osobních údajů vyplývající zejména z Nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU GDPR (General Data Protection Regulation).

2. Rozsah zpracování osobních dat

O uchazečích o zaměstnání shromažďujeme za účelem nabídky nejvhodnějšího

zaměstnání zejména tyto informace:

 • jméno, příjmení, titul
 • věk/datum narození
 • fotografie, je-li zaslána
 • rodinný stav, pokud informaci uvádíte
 • kontaktní údaje
 • podrobnosti o vzdělání
 • dosavadní praxe
 • národnost / státní příslušnost / místo narození
 • podrobnosti o vašich aktuálních platových podmínkách, penzích a dohodnutých benefitech
 • informace o vašich zájmech a potřebách ve smyslu budoucího zaměstnání
 • doplňující informace, které nám sdělíte

O klientech, kteří jsou našimi zákazníky, a dodavatelích, shromažďujeme informace nutné pro poskytování služeb. Patří mezi ně kontaktní údaje na osoby, se kterými společnost komunikuje, a v případě dodavatelů také bankovní spojení za účelem plateb faktur.

O uživatelích našeho webu shromažďujeme pouze omezené množství údajů za účelem zlepšování informační hodnoty našeho webu a poskytovaných služeb. Jde o údaje dostupné ve službě Google Analytics.

3. Způsob zpracování osobních údajů

Způsob, kterým osobní údaje zpracováváme, zahrnuje manuální i automatizované zpracování.

Osobní údaje zpracovávají zaměstnanci i externí pracovníci, se všemi máme uzavřenu smlouvu, která garantuje stejné povinnosti a záruky, jaké s ohledem na ochranu osobních údajů dodržuje celá naše společnost.

Osobní údaje zpracováváme v České republice, popř. na území dalších států Evropské unie, pro které je také Nařízení GDPR závazné. Osobní údaje nepředáváme mimo Evropskou unii.

4. Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme zcela v souladu s Nařízením GDPR, a to pro jasně vymezený účel a stanoveným způsobem. Osobní údaje chráníme proti jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, proti jejich jinému neoprávněnému zpracování či zneužití. Dodržujeme přísná technická a organizační opatření.

5. Doba zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu 5 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolán dříve.

6. Práva na ochranu osobních údajů

Veškeré žádosti, které byste chtěli uplatnit ve vztahu k vašim právům na ochranu osobních údajů, vyřizujeme vždy v souladu s platnou legislativou.

Jedná se zejména o tato práva:

 • právo na vznášení námitek
 • právo na odvolání souhlasu s použitím osobních údajů
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na výmaz
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo podat stížnost k dozorovému úřadu

Kontakt pro uplatnění práv:

V případě, že chcete uplatnit jakékoliv z těchto práv, kontaktujte nás na e-mailu gdpr@dreambig.cz.

7. Používání cookies

Soubory cookies jsou malé soubory uložené na pevném disku vašeho počítače používané prakticky všemi webovými stránkami. Jsou pro nás důležité v tom, abychom si udělali představu, co je pro vás zajímavé. Cookies také slouží ke sledování provozu na webu a k reklamním účelům.

Pokud si chcete zkontrolovat nebo upravit typy souborů cookies, s jejichž použitím souhlasíte, případně je zakázat, provedete to v nastaveních svého prohlížeče.

NAPIŠTE NÁM

Nemáme chatbota, ale máme kolegy kteří odpovídají na vše a včas (maximálně do 48 hodin).